massagedrunen.nl

Blije Mama Massage
01

BabyMassage
02

Massage & Meer
03

Emmett Techniek
04

Tarieven
05

Contact en Zo
06
Emmett Techniek

Je kunt in mijn praktijk ook terecht voor een ander soort behandeling, genaamd Emmett Techniek. Deze wordt door mijn partner Hans gegeven. Even voorstellen:

Hans is massage- en sporttherapeut. Hij geeft sportmassages, sporttherapeutische behandelingen en is gespecialiseerd in Emmett Techniek. Hij richt zich met name op chronische klachten en klachten die stress gerelateerd zijn.

"Praktijk Sportifit is een moderne praktijk gevestigd in Drunen. Wij trachten om bij lichamelijke klachten samen tot een passende oplossing te komen. Dit kan op verschillende manieren tot stand komen. Samen worden de benodigde behandelmethode besproken die op dat moment gewenst is.

Langdurige pijnklachten, verschillende (sport)blessures of acute klachten worden door ons behandeld. Je kunt bij ons ook terecht voor een ontspannende massage, sportmassage of een massage tijdens een blessure of trainingsloze periode. 
Het gezamenlijke doel is dat u zich fitter en lichamelijk en psychisch meer in balans voelt.


Fysieke en mentale druk.
In ons hele leven komen wij allerlei situaties tegen die ons in mindere of meerdere mate uit balans kunnen brengen. In veel situaties proberen  wij ons weer aan te passen aan deze (nieuwe) situatie. In sommige gevallen is de gevraagde belasting te hoog en blijft te hoog. Wij zijn zogenaamd “uit balans”. Allerlei lichamelijke klachten of pijnklachten kunnen zich voordoen. 

Praktijk Sportifit is gespecialiseerd om deze klachten vanuit het Belasting-Belastbaarheids model te benaderen en behandelen. Je kunt hierbij denken aan levens veranderende gebeurtenissen zoals een nieuwe baan, ervaring van hoge werkdruk, ontslag, echtscheiding, ziekte, overlijden en andere grote veranderingen in uw levensomstandigheden." 

Praktijk Sportifit: voor een Fit, Sportief en Ontspannen gevoel…… bel voor een afspraak tel. 06 - 11309631

Voor meer informatie kijkt u op
www.praktijksportifit.nl
Blije Mama MassageBabyMassage Massage & MeerEmmett TechniekTarievenContact en Zo